Elenco di 2 allevamenti di Australian shepherd a Cuneo

CP HORSE

di Ceresole Alba (Cuneo)
Allevamento di Australian shepherd, Australian Shepherd

IL PELVO D'ELVA

di Cuneo (Cuneo)
Allevamento di Australian shepherd, Australian Shepherd