Elenco di 2 allevamenti di Australian shepherd a Padova

STELLA FATTORIA BLU STAR

di padova (Padova)
Allevamento di Australian shepherd, Yorkshire, Australian Shepherd

VOM HAUS SCHWALBE

di Limena (Padova)
Allevamento di Australian shepherd, Australian Shepherd, Barbone, Dobermann