Elenco di 1 allevamenti di Australian shepherd a Pisa

MARCO

di Santa Luce (Pisa)
Allevamento di Australian shepherd, Australian Shepherd, Border Collie