Elenco di 4 allevamenti di Flat Coated in lombardia

CRAZY TAIL

di Garlasco (Pavia)
Allevamento di Flat Coated

LEGEND OF CRUDY

di Ornago (Monza)
Allevamento di Flat Coated

ROBERTO RESMINI

di Fara Gera D'Adda (Bergamo)
Allevamento di Flat Coated, Golden Retriever

VANITAS' DOGS

di Cantu' (Como)
Allevamento di Flat Coated, Golden Retriever