Elenco di 3 allevamenti di Jack Russell a Lodi

ALLEVAMENTO CIAO CIAO JACK

di Meleti (Lodi)
Allevamento di Jack Russell

TOPDOG

di Ospedaletto Lodigiano (Lodi)
Allevamento di Jack Russell, Pastore Belga

CAVALLI SPORTIVI

di piacenza (Lodi)
Allevamento di Jack Russell, Bassotto, Pinscher, Dobermann