Elenco di 2 allevamenti di Jack Russell a Lodi

ALLEVAMENTO CIAO CIAO JACK

di Meleti (Lodi)
Allevamento di Jack Russell

CAVALLI SPORTIVI

di piacenza (Lodi)
Allevamento di Jack Russell, Bassotto, Pinscher, Dobermann