Elenco di 4 allevamenti di Jack Russell a Venezia

CARLA

di Cavarzere (Venezia)
Allevamento di Jack Russell

MAJOR

di Venezia
Allevamento di Jack Russell

SCUDERIADELMARE

di chioggia (Venezia)
Allevamento di Jack Russell

DANIELATO KENNEL

di Chioggia (Venezia)
Allevamento di Jack Russell, American Staffordshire